Топ-100
Back

ⓘ Konsep - Konsep, Kereta konsep, Bukti konsep, Album konsep, Pembelajaran konsep, kendiri, Laman Edibel: Konsep Dan Inovasi ..
                                               

Konsep

Konsep adalah satu kognitif unit makna - sebuah idea abstrak atau simbol mental ada kalanya dijelaskan sebagai "unit pengetahuan," dibina daripada unit lain yang bertindak sebagai ciri-ciri konsep. Sebuah konsep selalunya dikaitkan dengan perwakilan serupa dalam sesuatu bahasa atau simbologi seperti satu perkataan.

                                               

Kereta konsep

Kereta konsep ialah sejenis kereta yang dibina bagi memaparkan penstailan baharu dan/atau teknologi terkini. Ia sering dipamerkan di pertunjukan kereta untuk menolok banding reaksi pelanggan terhadap rekaan baharu dan radikan yang mungkin atau tidak mungkin akan dikeluarkan secara besar-besaran. Pereka General Motors Harley Earl sering diberi penghargaan sebagai pencipta kereta konsep terawal, serta banyak berusaha untuk mempopularkannya melalui pertunjukan Motorama pada 1950an. Kereta konsep tidak akan terus dikeluarkan. Pada zaman moden ini, kesemua rekaan perlu melalui banyak perubahan ...

                                               

Bukti konsep

Bukti konsep atau bukti prinsip adalah perlaksanaan kaedah atau idea tertentu bagi membuktikan kebolehlaksanaan,Investorwords.com atau pertunjukkan prinsip, yang tujuannya bagi mengesahkan bahawa sebahagian konsep atau theori memiliki potensi untuk digunakan. Bukti konsep biasanya kecil dan boleh jadi lengkap atau tidak lengkap.

                                               

Album konsep

Album konsep merupakan satu bentuk album yang menggunakan atau mengangkat sebuah tema khusus, dalam instumental, komposisi, naratif atau lirik. Biasanya, album konsep memiliki keseluruhan lagu yang idea liriknya membentuk satu tema atau sebuah jalan cerita. Inilah yang menjadi perbezaan album konsep dengan album umum yang mengandungi lagu-lagu yang tidak berkaitan satu sama lain. Album konsep pertama kali dikeluarkan pada akhir tahun 1930-an oleh penyanyi Lee Wiley di bawah label Liberty Records.

                                               

Pembelajaran konsep

Gagasan pembelajaran konsep, juga dikenali sebagai pembelajaran kategori, pemerolehan konsep, dan pembentukan konsep, umumnya berasaskan karya-karya ahli psikologi kognitif Jerome Bruner. Bruner, Goodnow, & Austin mentakrifkan pemerolehan konsep atau sebagai "mencari dan menyenaraikan sifat-sifat yang boleh digunakan untuk membezakan contoh daripada bukan contoh dalam pelbagai kategori." Ringkasnya, konsep merupakan kategori mental yang membolehkan kita untuk mengelaskan benda-benda, peristiwa-peristiwa atau gagasan-gagasan, berasaskan pemahaman bahawa setiap benda, peristiwa atau gagasan ...

                                               

Konsep kendiri

Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Carl Rogers 1950, mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.Terdapat juga kajian y ...

Laman Edibel: Konsep Dan Inovasi
                                               

Laman Edibel: Konsep Dan Inovasi

Buku Laman Edibel: Konsep Dan Inovasi merupakan buku yang diterbitkan oleh Mardi, dengan nombor ISBN 978-967-936-566-5. Ia terdiri daripada 99 halaman dan berharga 35.00. Buku Laman Edibel: Konsep Dan Inovasi ini dikarang oleh Zabedah Mahmood, Hanim Ahmad & Ab Kahar Sandrang dan diterbitkan pada tahun 2010.